Les claus del teu èxit

Què has de saber?

.

DIAGNÒSTIC

Definir el teu perfil professional és clau a l’hora de descobrir quines professions i estudis s’ajusten millor a les teves característiques personals. Per això et guiarem a través d’un procés reflexiu sobre aquells aspectes clau de la teva persona que t’han de permetre realitzar un autodiagnòstic competencial i definir el teu perfil professional. Saber-ne +

.

.

DECIDEIX

Un millor coneixement del mercat de treball i de l’oferta formativa al teu abast t’ha de permetre, en contrast amb el teu perfil professional, definir un objectiu o objectius professionals realistes i viables i elaborar un pla d’acció amb les actuacions més importants a realitzar per assolir-lo al teu ritme. Saber-ne +

.

.

PREPARA'T

Un cop definit l’objectiu i el pla d’acció per assolir-lo, posarem al teu abast totes les eines pedagògiques necessàries (vídeos, activitats, qüestionaris...) perquè adquireixis les habilitats i competències necessàries que et permetin millorar el teu perfil professional i afrontar el teu futur laboral amb més garanties d’èxit. Saber-ne +

.

.

OCUPA'T

A més, des del mateix moment que hagis definit el teu perfil competencial i un objectiu professional t’ajudarem a trobar les ofertes de feina més addients per assolir els teus objectius i a desenvolupar les eines per incorporar-te al mercat laboral més ràpidament. Saber-ne +

.

.

.

Sobre orientapro/
Diagnòstic tornar

.

.

Trets de personalitat, valors, habilitats, aptituds i competències professionals són elements fonamentals a analitzar per definir el teu perfil professional. Per això, posarem al teu abast tot un seguit d’activitats i eines pedagògiques ja desenvolupades i testades al llarg dels nostres anys d’experiència que et permetin, d’una forma dinàmica, realitzar el teu diagnòstic competencial i definir el teu perfil professional de forma detallada.

.

.

TEST DE COMPETÈNCIES

A més, posem a la teva disposició un test competencial que et permetrà, a través d’una sèrie de preguntes sobre situacions reals, disposar d’un diagnòstic competencial que et mostrarà quins sóns els teus punts forts i febles en relació a les competències professionals clau del mercat de treball. Així, d’una forma molt gràfica, podràs veure quin és el domini competencial que tens de cada una de les competències avaluades i quin és el grau d’encaix competencial entre el teu perfil competencial i el que es demana en aquelles ofertes de feina que t’interessin.

.

.

Sobre orientapro/
Decideix tornar

.

Definir un objectiu professional realista i el plà d’acció per assolir-lo és fonamental per trobar feina. Però, per això, és necessari conèixer en profunditat què ens ofereix el mercat de treball, en quines ocupacions encaixa millor el meu perfil competencial i quines competències em manquen per augmentar les meves opcions d’inserció.

D’aquesta manera, en aquest apartat posem al teu abast tot un seguit d’eines pedagògiques que et permetran descobrir les principals característiques del mercat de treball que t’envolta, analitzar les ocupacions que millor es corresponen amb el teu perfil professional, fer un contrast competencial amb cada una d’elles per esbrinar quins són els teus principals dèficits formatius i competencials i analitzar la oferta formativa al teu abast per donar resposta a aquests dèficits.

Tot aquestes eines et permetran definir un objectiu professional realista i viable, tenint en compte el teu punt de partida i el teu perfil competencial, i elaborar el pla d’acció que millor s’adapti a la teva situació i característiques personals.

.

.

Sobre orientapro/
Prepara’t tornar

.

En aquesta fase del procés s’inicïa el camí cap a la millora competencial que t’ha de permetre assolir els objectius professionals establerts segons el pla d’acció definit. Per això, posarem al teu abast tot un seguit de mòduls formatius desenvolupats per professionals experts que et permetran desenvolupar les competències requerides com a mitjà per donar resposta als dèficits competencials prèviament detectacts.

.

Aquest continguts formatius s’adapten a les particularitats de cada usuari i es treballen amb diferents recursos pedagògics, com són vídeos, activitats de diferents tipologies, qüestionaris, etc. Cosa que et permetrà, d’una forma dinàmica, millorar el teu perfil professional i garantir, amb cada un dels mòduls realitzats, un augment de les garanties d’èxit del teu futur professional.

.

.

Sobre orientapro/
Ocupa’t tornar

.

Cada persona té unes capacitats i un perfil professional que faran que una feina li sigui més adequada que una altra. No només per a desenvolupar òptimament les tasques pròpies del lloc de treball, sino perquè se sentirà més motivat i engrescat amb la feina a fer. A més, cercar feina és fàcil, el que resulta més complicat és ACONSEGUIR una feina.

.

És per això, que un cop hagis definit el teu perfil professional, OrientaPro t’ajudarà en la cerca activa d’aquelles ofertes de feina que millor es corresponguin amb el teu perfil i objectiu professional, així com en la millora de les teves eines d’inserció. Per això, posarem al teu abast tot un seguit d’eines pedagògiques que et permetran descobrir els secrets per fer una cerca de feina exitosa, treballar detingudament en la millora de les teves eines d’autocandidatura (CV, carta de presentació...), millorar el teu perfil digital (infojobs, linkedin...), conèixer en profunditat els diferents processos de selecció existents i aprendre els secrets per superar-los amb èxit.

I tot això amb un doble objectiu, que desenvolupis les eines d’autogestió del teu propi projecte professional i que incrementis les teves opcions per un accés al mercat de treball ràpid i exitós.

.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia