Les claus del teu èxit

Davant de qualsevol dubte, tindràs tot el suport on-line que necessitis

.


A qui s'adreça

OrientaPro facilita els processos d’orientació acadèmica i/o professional perquè s’adreça al conjunt d’actors que hi estan implicats, ja siguin persones o organitzacions. Per això OrientaPro beneficia directament als usuaris i als orientadors, però també a les famílies, a les institucions i a les Administracions.

Professionals de l’orientació (docents, tècnics municipals, orientadors...)

 • Millorar qualitativament el procés d’orientació professional ofert, sense necessitat de ser un expert en aquesta matèria.
 • Disposar de materials d’orientació per competències a un sol “clic”.
 • Millorar el coneixement del grup d’usuaris que atèn (alumnes, aturats...), tant a nivell individual com col•lectiu.
 • Oferir una atenció individualitzada mitjançant els feed-backs individuals planificats al final de cada una de les etapes.
 • Garantir una definició clara i concisa de l’objectiu laboral i l’itinerari formatiu de cada usuari, partint dels perfils professionals de cada un d’ells.
 • Derivar a aquells usuaris que ho necessitin a informants clau, segons quin sigui l’objectiu professional individual de cada un d’ells.
 • Disposar d’elements objectius per poder fer una avaluació en profunditat tant del procés realitzat per l’usuari com de la seva presa de decisions.

Ciutadans (persones en recerca de feina, alumnes, etc.)

 • Complementar el seu currículum acadèmic amb el seu currículum competencial i definir el seu perfil per competències professionals.
 • Disposar de les eines de suport necessàries per a una presa de decisions raonada i realista en el procés de definició del seu projecte professional i de l’itinerari acadèmic per assolir-lo.
 • Dotar-se de les competències d’autogestió del seu projecte professional.
 • Millorar el coneixement del sistema educatiu i del sistema productiu.
 • Augmentar el grau de responsabilitat en la seva presa de decisions i conseqüentment la motivació envers el seu procés formatiu i/o d’inserció professional.
 • Millorar els procesos d’orientació i agilitzar la seva inserció al món laboral
 • Disposar d’un servei d’acompanyament i assessorament integral al llarg de tot el procés

Administracions públiques (escoles, administracions locals, etc.)

 • Millorar l’oferta existent amb una eina que permet l’accés a tota la informació rellevant de forma personalitzada.
 • Posar a l’abast dels orientadors un nou recurs que els permetrà dissenyar, organitzar i desenvolupar l’acció orientadora amb més garanties d’èxit per ells i pels seus usuaris.
 • Millorar la percepció i satisfacció dels beneficiaris en relació als processos d’orientació que reben de l’Administració competent en cada cas.
 • Obtenir un quadre de control amb una analítica exhaustiva del conjunt de la ciutadania sobre: currículums competencials, interessos professionals i d’estudis, perfils professionals definits per competències professionals, etc.
 • Obtenir indicadors qualitatius sobre l'avaluació del procés d'orientació.
 • Aportar eficiència i estalviar costos.
 • Vehicular un model agregador d'oferta i demantda mitjançant un sistema de matching intel•ligent que agilitzi i millori qualitativament la inserció dels usuaris.
 • Oferir un assessorament integral durant tot el procés.
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia