Orienta Pro

estudiantes


Logo

Orientem persones

 

--> -->

.

QUI SOM

Som un equip de professionals mutidisciplinar experts
en el disseny de models d'orientació per competències, 
tant en l'àmbit acadèmic com en el professional

Entenem l'orientació com un recurs per empoderar a les persones
i desenvolupar les seves competències d'autogestió
a l'hora de prendre decisions.

.

QUÈ FEM 


Models d'orientació a mida Solucions conceptuals

METODOLOGIA

d'orientació per competènciesSolucions tecnològiques

TECNOLOGIA

adaptada a les necessitatsSolucions personalitzades

EQUIP

expert en orientació

.

Solucions conceptuals

Solucions conceptuals

Facilitem a les persones la presa de decisions i l’autogestió del seu futur professional mitjançant un procés basat en les competències


Solucions tecnològiques

Solucions tecnològiques

Proporcionem una plataforma pròpia dotada d’aplicacions intel·ligents i accessible des de qualsevol terminal o dispositiu connectat a la xarxa

Solucions personalitzades

Solucions personalitzades

Adaptem les nostres solucions conjuntament amb els professionals de les entitats que ens contracten per donar resposta a les seves necessitats concretes

 


.

COM HO FEM 


Identificant conjuntament els objectius 


Solucions conceptuals

DEFININT

un model d'orientació a mida


Solucions tecnològiques

DISSENYANT

solucions tecnològiques per recolzar-ho


Solucions personalitzades

TROBANT

els professionals per implementar-ho

.

Solucions conceptuals

Solucions conceptuals

Facilitem a les persones la presa de decisions i l’autogestió del seu futur professional mitjançant un procés basat en les competències


Solucions tecnològiques

Solucions tecnològiques

Proporcionem una plataforma pròpia dotada d’aplicacions intel·ligents i accessible des de qualsevol terminal o dispositiu connectat a la xarxa

Solucions personalitzades

Solucions personalitzades

Adaptem les nostres solucions conjuntament amb els professionals de les entitats que ens contracten per donar resposta a les seves necessitats concretes

 


.

PER A QUI HO FEM 

ÀMBIT PROFESSIONAL


Per a les persones

Per als professionals

Per a les organitzacions

ÀMBIT ACADÈMIC

.